Köpvillkor

Allmänna villkor för detta köp

Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument, (nedan nämnd Kunden), gör en beställning via webbplatsen: publikfigur.se och därtill hörande webbsidor.

Avtal ingås mellan dig (”Kunden”) och Nordsign AB med organisationsnummer 556699-2706 nedan benämnd säljaren.

Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om säljaren framgår på Webbplatsen.

För att genomföra en beställning måste Kunden ha fyllt 18 år, eller ha målsmans medgivande Med kund avses en fysisk person.

Säljaren accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter).

Vid köp av en publikfigur äger köparen fullt ansvar för vilken bild som används, samt ger publikfigur.se rätten att tillverka figuren med ditt valda motiv, och placera ut den på slumpmässigt vald läktarplats hos den idrottsförening som köparen valt vid köpet. Om bilden som laddas upp innehåller stötande eller annan olaglig information kommer dessa ej att placeras ut. Ingen återbetalning för utebliven figur kommer att ske.

Kunden godkänner genom att fullfölja affären, samtliga villkor i dessa allmänna villkor.

Återförsäljare

Nordsign AB är återförsäljare. Detta förfarande medför att mottagaren av betalning från kund är Nordsign AB.

Kunden är fullt införstådd med att Nordsign AB endast agerar såsom återförsäljare och kan inte hållas ansvarig för något annat än försäljning av produkt/tjänst och därtill hörande betalningen. Vid uteblivna evenemang sker ingen återbetalning.

Villkor för figurköp

En bokning kan ångras fram till dess att ordern är lagd. Distansavtalslagens regler om ångerrätt (för privatpersoner) gäller ej vid köp av publikfigur. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Säljaren förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå dessa villkor.