Om Publikfigur

Stötta din förening med en publikfigur.

I en svår tid och restriktionerna hindrar oss att stötta våra lag på plats har vi hittat en lösning för er att (nästan) vara på matchen ändå.

50% av kostnaden går oavkortat till klubben